Welcome! Welcome to www.multi-kulti.sk
Calendar
Home Icon
Prihlášky 2012

Prihlásenie sa na workshopy je potrebné nahlásiť vopred, najneskôr však dva dni pred podujatím, a to zaslaním vyplneného formulára / z organizačných dôvodov/. Prihlášky posielajte čo najskôr kvôli priestorovej kapacite. /max. počet osôb na jednotlivých workshopoch je 20 ľudí, max.
počet na “DJ Battle“ je 30 súťažiacich./ Vašu účasť Vám obratom potvrdíme.

PRIHLÁŠKA NA WORKSHOPY

• Stiahnite si prihlášku na workshopy vo formáte Excel/xls.
• Vyberte podľa príslušnosti k podujatiu /DJ WORKSHOP, VJ WORKSHOP, PRODUCENT WORKSHOP/
• V prihláške uveďte všetky údaje
• Ak sa chcete prihlásiť na viacero vorkshopov, vyplňte prihlášky osobitne, podľa príslušnosti.
• Prihlášku pošlite na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

• Akreditácia prebehne priamo na mieste v deň konania. /Je potrebné doniesť kópiu prihlášky/
• Vaša účasť vzhľadom na obmedzenú kapacitu priestoru bude potvrdená mailom zo strany organizátora

 

 
Logos
Logo Logo Logo Logo Logo